ประกาศเทศบาลตำบลบางแพ เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  (รายละเอียดงบประมาณติดตามได้ที่หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์) 

 
 • ปั่นเพื่อพ่อ
 • กิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • กิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ ...
เทศบาลตำบลบางแพ จัดปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่ ...
อ่านต่อ... 
 
เทศบาลตำบลบางแพ เข้าร่วมการเดินเทิดพระเกียรติ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ราชบุรีเมืองแห่งความจตงรักภักดี
เทศบาลตำบลบางแพ เข้าร่วมการเดินเทิดพระเกียรติ วันท ...
...
อ่านต่อ... 
 
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางแพ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางแพ ...
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางแพ ...
อ่านต่อ... 
 
ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการให้บริการ(สำนักงานปลัด)
ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการให้บริการ(สำนักงานปลัด) ...
 ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการให้บริการ(สำนักงานปลัด) ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลบางแพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลบางแพ ประจำปี พ. ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศฯ ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณ 2559
ประกาศฯ ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณ 2559 ...
   เทศบาลตำบลบางแพ ประกาศฯ ให้ใช้เทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่าย ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
ประกาศการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการพิจาร ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
การใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (๒)
การใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (๒) ...
 การใช้แผนจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลบางแพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (๒) ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
สอบราคาจ้างเหมาขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยการรื้อทางเดินเท้าเดิมออกและก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก) บริเวณหลังวัดหลวงเลี่ยบคลองตาคต หมู่ที่ 3 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
สอบราคาจ้างเหมาขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (โดยก ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหลังคันทรีโซน หมู่ที่ 5 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักสายทางซอยหบังวัดเหนือบางแพ หมู่ที่ 1 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราค้าจ้างเหมาเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคารจอดรถ บริเวณพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 5 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
สอบราค้าจ้างเหมาเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าอาคารจอ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  นายกเทศมนตรีตำบลบางแพ
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  คลังข่าวมหาดไทย
  เออีซี
  "คืนความสุขให้คนในชาติ"
  ราชบุรี
  สถ.จ.ราชบุรี
  hotmail
  กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  กระทรวงมหาดไทย
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  สายด่วนรัฐบาล
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  สำนักงาน กพ.
  กรมการค้าภายใน
  กรมพัฒนาชุมชน
  สันนิบาตแห่งประเทศไทย
  OTOP
  จัดซื้อ-จัดจ้าง
  ททท
  เดลินิวส์
  สสส
  ไทยรัฐ
  ดูทีวีออนไลน์