ประกาศเทศบาลตำบลบางแพ เรื่อง เชิญเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลบางแพ (รายละเอียดตามหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์)

 
 • ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
 • การประชุมพิจารณายบูรณาการโครงการของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอบางแพ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประขุมเทศบาลตำบลบางแพ ชั้น ๑ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางแพ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางแพ
 • โครงการสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชมุชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลตำบลบางแพ
 • โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ศพด. , ศอด.เกมส์ ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบางแพ
ประชาสัมพันธ์รูปแผนที่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์รูปแผนที่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลอ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และเงื่อนไขการประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอริค พร้อมกระเช้าไฟฟ้าฯ จำนวน ๑ คัน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางแพ เรื่อง งดการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๙
ประกาศเทศบาลตำบลบางแพ เรื่อง งดการจัดงานประเพณีวัน ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ผลผลิตในสวน หมู่ 7 บางแพ
ผลผลิตในสวน หมู่ 7 บางแพ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ที่ว่าการอำเภอบางแพ
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางแพ
โครงการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลบางแพสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
เทศบาลตำบลบางแพ มอบอุปกรณ์งานจราจรให้กับ สภ.บางแพ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙
เทศบาลตำบลบางแพ มอบอุปกรณ์งานจราจรให้กับ สภ.บางแพ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และเงื่อนไขการประมูลโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บริเวณภายในบ่อขยะเทศบาลตำบลบางแพ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักสายทางส่วนแยกซอยมะขามงอ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บริเวณภายในบ่อขยะเทศบาลตำบลบางแพ หมู่ที่ 5 ตำบลบางแพ จังหวัดราชบุรี
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บริเวณ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางซอยบ้านป้าแว่น เกงสี่หมื่น หมู่ที่ ๙ ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
   
  infographics
  เข้าสู่ระบบ
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  คลังข่าวมหาดไทย
  เออีซี
  "คืนความสุขให้คนในชาติ"
  ราชบุรี
  สถ.จ.ราชบุรี
  hotmail
  กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  กระทรวงมหาดไทย
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  สายด่วนรัฐบาล
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  สำนักงาน กพ.
  กรมการค้าภายใน
  กรมพัฒนาชุมชน
  สันนิบาตแห่งประเทศไทย
  OTOP
  จัดซื้อ-จัดจ้าง
  ททท
  เดลินิวส์
  สสส
  ไทยรัฐ
  ดูทีวีออนไลน์