ประกาศเทศบาลตำบลบางแพ เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  (รายละเอียดงบประมาณติดตามได้ที่หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์) 

 
 • การประชุมพิจารณายบูรณาการโครงการของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอบางแพ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประขุมเทศบาลตำบลบางแพ ชั้น ๑ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางแพ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางแพ
 • โครงการสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชมุชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลตำบลบางแพ
 • โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ศพด. , ศอด.เกมส์ ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบางแพ
โครงการร่วมสืบสานสงกรานต์บางแพ ห่วงใยดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ ณ อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลบางแพ
โครงการร่วมสืบสานสงกรานต์บางแพ ห่วงใยดูแลผู้สูงอาย ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
การประชุมพิจารณายบูรณาการโครงการของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอบางแพ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประขุมเทศบาลตำบลบางแพ ชั้น ๑ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
การประชุมพิจารณายบูรณาการโครงการของคณะกรรมการประสา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางแพ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางแพ
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางแพ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
โครงการสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชมุชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลตำบลบางแพ
โครงการสานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
การใช้แผนจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลบางแพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
การใช้แผนจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลบางแพ ประจำปี พ.ศ. ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลบางแพ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลบางแพ ประจำปี พ. ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศฯ ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณ 2559
ประกาศฯ ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณ 2559 ...
   เทศบาลตำบลบางแพ ประกาศฯ ให้ใช้เทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่าย ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประมูลซื้อรถขุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒.๘ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลซื้อรถขุดดินตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒.๘ ตัน จ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างเหมาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองตาคต บริเวณร้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 10 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
สอบราคาจ้างเหมาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งค ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างเหมาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก และสแตนเลสบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านดอนเซ่ง หมู่ 10 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (ครั้งที่ 2)
สอบราคาจ้างเหมาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
จัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ เครื่องยนตร์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ด่ำกว่า 2,800 ซีซี จำนวน 1 คัน
จัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 คัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  นายกเทศมนตรีตำบลบางแพ
  infographics
  เข้าสู่ระบบ
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  คลังข่าวมหาดไทย
  เออีซี
  "คืนความสุขให้คนในชาติ"
  ราชบุรี
  สถ.จ.ราชบุรี
  hotmail
  กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  กระทรวงมหาดไทย
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  สายด่วนรัฐบาล
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  สำนักงาน กพ.
  กรมการค้าภายใน
  กรมพัฒนาชุมชน
  สันนิบาตแห่งประเทศไทย
  OTOP
  จัดซื้อ-จัดจ้าง
  ททท
  เดลินิวส์
  สสส
  ไทยรัฐ
  ดูทีวีออนไลน์