ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ของเทศบาลตำบลบางแพ ในงานจะมีการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ประกวดเทพีผู้สูงอายุของทุกหมู่บ้าน และกิจกรรมมากมาย พิเศษ พบกับวงดนตรีย้อนยุคตลอดงาน เริ่มงานเวลา ๑๖.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ อาคารเอนกประสงค์หลังสำนักงานเทศบาลตำบลบางแพ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางแพ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางแพ ...
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางแพ ...
อ่านต่อ... 
 
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล(สำนักงานปลัด)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน ...
เทศบาลตำบลบางแพดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงา ...
อ่านต่อ... 
 
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง(สำนักงานปลัด)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน ...
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงาน ให้ ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล(กองวิชาการและแผนงาน)
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล(กอ ...
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพ ได้ดำเนินการติดตามและประเ ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลบางแพ
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงต ...
...
อ่านต่อ... 
 
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 ของเทศบาลตำบลบางแพ
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่ง ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางแพ เรื่อง การขึ้นบัญชีพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน จากสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือระดับ ๒ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
ประกาศเทศบาลตำบลบางแพ เรื่อง การขึ้นบัญชีพนักงานเท ...
...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำ ...
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) สอบใน ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนฯ สายทางรางมะเดื่อฯ
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนฯ สายทางรางมะเดื่อฯ ...
...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างเหมาขยายผิวจราจรฯ บริเวณหน้าวัดเตาอิฐฯ
สอบราคาจ้างเหมาขยายผิวจราจรฯ บริเวณหน้าวัดเตาอิฐฯ ...
...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรฯ สายเลียบคลองตาคตฯ
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรฯ สายเลียบคลองตาคตฯ ...
...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ และเขื่อนป้องกันตลิ่งฯ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนฯ และเขื่อนป้องกันตลิ่งฯ ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายกเทศมนตรีตำบลบางแพ
เชิญเที่ยวงานประเพณัสงกรานต์ ประจำปี 2557
ราชบุรี
สถ.จ.ราชบุรี
hotmail
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงาน กพ.
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท
เดลินิวส์
สสส
ไทยรัฐ
ดูทีวีออนไลน์