ประกาศเทศบาลตำบลบางแพ เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  (รายละเอียดงบประมาณติดตามได้ที่หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์) 

 
กิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ ...
เทศบาลตำบลบางแพ จัดปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่ ...
อ่านต่อ... 
 
เทศบาลตำบลบางแพ เข้าร่วมการเดินเทิดพระเกียรติ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ราชบุรีเมืองแห่งความจตงรักภักดี
เทศบาลตำบลบางแพ เข้าร่วมการเดินเทิดพระเกียรติ วันท ...
...
อ่านต่อ... 
 
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางแพ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางแพ ...
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางแพ ...
อ่านต่อ... 
 
ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการให้บริการ(สำนักงานปลัด)
ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการให้บริการ(สำนักงานปลัด) ...
 ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการให้บริการ(สำนักงานปลัด) ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศฯ ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณ 2559
ประกาศฯ ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณ 2559 ...
   เทศบาลตำบลบางแพ ประกาศฯ ให้ใช้เทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่าย ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
ประกาศการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการพิจาร ...
...
อ่านต่อ... 
 
การใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (๒)
การใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (๒) ...
 การใช้แผนจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลบางแพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (๒) ...
อ่านต่อ... 
 
การใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (๑)
การใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (๑) ...
 การใช้แผนจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลบางแพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (๑) ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเดินเท้าข้ามคลองตาคตบริเวณบ้านนางสาวสุภาพ ศุกร์เศวตร์ หมู่ที่ 8 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายทางซอยบ้านนางวัชรินทร์ พูลศิริคช หมู่ที่ 1 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายทางซอ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักสายทางซอยบ้านนายประยูร ดวงศิลากิจ หมู่ที่ 3 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักสายทางซอยหลังร้านถาวรเภสัช หมู่ที่ 5 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  นายกเทศมนตรีตำบลบางแพ
  "คืนความสุขให้คนในชาติ"
  ราชบุรี
  สถ.จ.ราชบุรี
  hotmail
  กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  กระทรวงมหาดไทย
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  สายด่วนรัฐบาล
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  สำนักงาน กพ.
  กรมการค้าภายใน
  กรมพัฒนาชุมชน
  สันนิบาตแห่งประเทศไทย
  OTOP
  จัดซื้อ-จัดจ้าง
  ททท
  เดลินิวส์
  สสส
  ไทยรัฐ
  ดูทีวีออนไลน์