ขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา (ครั้งที่ ๑๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ 

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางแพ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางแพ ...
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางแพ ...
อ่านต่อ... 
 
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล(สำนักงานปลัด)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน ...
เทศบาลตำบลบางแพดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงา ...
อ่านต่อ... 
 
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง(สำนักงานปลัด)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน ...
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงาน ให้ ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล(กองวิชาการและแผนงาน)
ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล(กอ ...
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางแพ ได้ดำเนินการติดตามและประเ ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลบางแพ
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงต ...
...
อ่านต่อ... 
 
การเตรียมความพร้อมเข้าสู้ประชาคมอาเซียน
การเตรียมความพร้อมเข้าสู้ประชาคมอาเซียน ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
เทศบาลตำบลบางแพ ขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา (ครั้งที่ ๑๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
เทศบาลตำบลบางแพ ขอเชิญร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ...
...
อ่านต่อ... 
 
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ต่อต้านยา ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลบางแพ จำนวน ๕ ศูนย์
สอบราคาจัดซื้อวัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำ ...
...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศฯ
สอบราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศฯ ...
...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่งพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๔ คันๆละ ๔ วัน
สอบราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่ ...
...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนฯ สายทางรางมะเดื่อฯ
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนฯ สายทางรางมะเดื่อฯ ...
...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายกเทศมนตรีตำบลบางแพ
ราชบุรี
เชิญเที่ยวงานประเพณัสงกรานต์ ประจำปี 2557
สถ.จ.ราชบุรี
hotmail
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงาน กพ.
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
OTOP
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ททท
เดลินิวส์
สสส
ไทยรัฐ
ดูทีวีออนไลน์