กิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ ...
เทศบาลตำบลบางแพ จัดปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่ ...
อ่านต่อ... 
 
เทศบาลตำบลบางแพ เข้าร่วมการเดินเทิดพระเกียรติ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ราชบุรีเมืองแห่งความจตงรักภักดี
เทศบาลตำบลบางแพ เข้าร่วมการเดินเทิดพระเกียรติ วันท ...
...
อ่านต่อ... 
 
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางแพ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางแพ ...
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางแพ ...
อ่านต่อ... 
 
ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการให้บริการ(สำนักงานปลัด)
ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการให้บริการ(สำนักงานปลัด) ...
 ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการให้บริการ(สำนักงานปลัด) ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
ประกาศการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการพิจาร ...
...
อ่านต่อ... 
 
การใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (๒)
การใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (๒) ...
 การใช้แผนจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลบางแพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (๒) ...
อ่านต่อ... 
 
การใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (๑)
การใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (๑) ...
 การใช้แผนจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลบางแพ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (๑) ...
อ่านต่อ... 
 
เชิญร่วมแข่งฟุตซอล "เทศบาลตำบลบางแพคัพ" ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เชิญร่วมแข่งฟุตซอล "เทศบาลตำบลบางแพคัพ" ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
สอบราคาจ้างเหมาขนย้ายขยะพร้อมกำจัด บริเวณบ่อขยะเทศบาลตำบลบางแพ หมู่ 5 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
สอบราคาจ้างเหมาขนย้ายขยะพร้อมกำจัด บริเวณบ่อขยะเทศ ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
จัดซื้อรถยกโฟล์คลิฟ แบบ ๔ ล้อฯ จำนวน ๑ คัน
จัดซื้อรถยกโฟล์คลิฟ แบบ ๔ ล้อฯ จำนวน ๑ คัน ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักสายทางบ้านนางอัมพร นาคสุทธิ หมู่ที่ 4 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอและสิ่งปฏิกูล หมู่ที่ 5 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  นายกเทศมนตรีตำบลบางแพ
  "คืนความสุขให้คนในชาติ"
  ราชบุรี
  สถ.จ.ราชบุรี
  hotmail
  กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  กระทรวงมหาดไทย
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  สายด่วนรัฐบาล
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  สำนักงาน กพ.
  กรมการค้าภายใน
  กรมพัฒนาชุมชน
  สันนิบาตแห่งประเทศไทย
  OTOP
  จัดซื้อ-จัดจ้าง
  ททท
  เดลินิวส์
  สสส
  ไทยรัฐ
  ดูทีวีออนไลน์